Language of document :

Žaloba podaná dne 17. ledna 2018 – OCU v. ECB

(Věc T-15/18)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Organización de Consumidores y Usuarios OCU (Madrid, Španělsko) (zástupci: E. Martínez Martínez a C. López-Mélida de Ramón, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil ECB předložit požadovanou dokumentaci v úplném či důvěrném znění a

uložil Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem projednávané žaloby je zrušení rozhodnutí č. LS/MD/17/428 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se zamítá „potvrzující žádost o přístup k dokumentům ECB“ podaná žalobkyní dne 14. září 2017 a nařízení okamžitého předložení požadované dokumentace týkající se záchranného plánu pro subjekt Banco Popular Español S.A.

Na podporu žaloby žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod založený na základním právu zakotveném v čl. 41 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie: právo na řádnou správu, vyjádření přístupem k dokumentům za účelem legitimního výkonu práva na obhajobu.

____________