Language of document :

Tužba podnesena 17. siječnja 2018. – OCU protiv ESB-a

(predmet T-15/18)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Španjolska) (zastupnici: E. Martínez Martínez i C. López-Mélida de Ramón, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka (ESB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku.

naloži ESB-u podnošenje zahtijevane dokumentacije u punoj ili povjerljivoj verziji.

naloži tuženiku, Europskoj središnjoj banci, snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmet ovog postupka je zahtijevanje poništenja Odluke od 17. studenoga 2017., s registarskim brojem LS/MD/17/428, kojom je odbijen „Ponovni zahtjev za pristup dokumentima ESB-a”, koji je tužitelj podnio 14. rujna 2017.; te određivanje, umjesto toga, neposredne predaje zahtijevane dokumentacije koja se odnosi na sanaciju društva Banco Popular Español S.A.

U potporu svojoj tužbi tužitelj navodi jedan tužbeni razlog, koji se temelji na temeljnom pravu utvrđenom u članku 41. stavku 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima: pravu na dobru upravu, koje je izraženo u pristupu dokumentima radi legitimnog izvršavanja prava obrane.

____________