Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 17. janvārī – OCU/ECB

(Lieta T-15/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madride, Spānija) (pārstāvji: E. Martínez Martínez un C. López-Mélida de Ramón, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ECB sniegt pieprasītos dokumentus to pilnajā vai konfidenciālajā versijā;

piespriest Eiropas Centrālai bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šīs prasības priekšmets ir 2017. gada 17. novembra lēmuma ar reģistrācijas numuru LS/MD/17/428, ar kuru tika noraidīts prasītājas 2017. gada 14. septembrī iesniegtais “Atkārtotais pieteikums par piekļuvi ECB dokumentiem”, atcelšana; tā vietā tiek lūgts uzdot nekavējoties izsniegt pieprasītos dokumentus attiecībā uz uzņēmuma Banco Popular Español S.A. noregulējuma shēmas pieņemšanu.

Lai pamatotu savu prasību, prasītāja izvirza vienu pamatu, kas ir balstīts uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punktā paredzētajām pamattiesībām uz labu pārvaldību, kuras izpaužas kā piekļuve dokumentiem, lai pienācīgi īstenotu tiesības uz aizstāvību.

____________