Language of document :

Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2018 – OCU/BCE

(Cauza T-15/18)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spania) (reprezentanți: E. Martínez Martínez și C. López-Mélida de Ramón, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea BCE să furnizeze documentația solicitată fie integral, fie într-o versiune confidențială;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Obiectul prezentei proceduri constă în anularea deciziei din 17 noiembrie 2017, înregistrată cu numărul LS/MD/17/428, de respingere a „cerer[ii] de confirmare a accesului la documente ale BCE” și dispunerea, în schimb, a restituirii imediate a documentației solicitate referitoare la rezoluția entității Banco Popular Español S.A.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic întemeiat pe dreptul fundamental consacrat la articolul 41 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, respectiv dreptul la bună administrare, sub forma accesului la documente pentru exercitarea legitimă a dreptului la apărare.

____________