Language of document :

Иск, предявен на 15 май 2018 г. — Hashem и Assi/ЕСП

(Дело T-314/18)

Език на производството: испански

Страни

Ищци: Hashem Asad Mohammad Hashem (Аман, Йордания), Souhair H. B. Assi (Аман) (представители: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías и A. Lois Perreau de Pinninck, abogados)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да обяви извъндоговорната отговорност на Единния съвет за преструктуриране и да го осъди да поправи претърпените от ищците вреди, произтичащи от съвкупността от неговите действия и бездействия, в резултат на които ищците са загубили изцяло инвестицията в подчинени облигации на BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,

да осъди ЕСП да заплати на ищците на основание поправяне на претърпените вреди: възстановяването на вложените инвестиции в размер на 5 571 434,73 EUR в акции на Banco Popular; или при условията на евентуалност спрямо предходното искане, възстановяването на сумата от 2 341 142,51 EUR.

да увеличи дължимата сума с компенсаторната лихва, считано от 7 юни 2017 г. до произнасянето на решението по настоящия иск.

да увеличи дължимата сума със съответните лихви за забава, считано от датата на произнасяне на настоящото решение до пълното изплащане на дължимата сума по определения от ЕЦБ процент за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта.

да осъди ЕСП да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Доводите и главните основания са подобни на тези по дело T-659/17, Vallina Fonseca/Единен съвет за преструктуриране (C 424, 2017 г., стр. 42).

____________