Language of document :

Sag anlagt den 16. maj 2018 – Calvo Gutierrez m.fl mod SRB

(Sag T-315/18)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøgere: Maria Graciela Calvo Gutierrez (Alcobendas, Spanien), og 21 andre sagsøgere (ved advokaterne R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías og A. Lois Perreau de Pinninck)

Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at Den Fælles Afviklingsinstans har pådraget sig et ansvar uden for kontraktforhold og pålægges at betale erstatning for den skade, som sagsøgerne har lidt som følge af SRB’s handlinger og undladelser, der forårsagede, at de tabte hele deres investering i efterstillede obligationer i BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.

SRB tilpligtes at betale sagsøgerne, som erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, de har lidt:

Et beløb i erstatning for økonomisk skade på i alt 7 570 098,78 EUR for værdiforringelsen af aktierne i Banco Popular, delt pro rata i forhold til det antal aktier, som hver sagsøger ejer:

María Graciela Calvo Gutiérrez: 8 836,67 EUR

Eric Gancedo Holmer: 35 257,42 EUR

María Graciela Calvo Gutiérrez og Eric Gancedo Holmer: 39 358,01 EUR

Carlos Eric Gancedo Calvo: 7 374,19 EUR

Gabriel Gancedo Calvo: 7 062,93 EUR

Jorge Gancedo Calvo: 8 545,24 EUR

Lucía Gancedo Calvo: 7 388,69 EUR

Manuel Gancedo Calvo: 9 472,17 EUR

José Gancedo Calvo: 7 389,45 EUR

Claudia Sáez de Montagut Gancedo: 763,66 EUR

Bosco Sáez de Montagut Gancedo: 2 879,18 EUR

Yago Sáez de Montagut Gancedo: 379,16 EUR

VICA58, S.L.: 265 763,84 EUR

Diana Luisa Gancedo Holmer: 175 499,04 EUR

Guillermo de Zavala Gancedo: 722,47 EUR

Alfredo de Zavala Gancedo: 718,65 EUR

Cosme de Zavala Gancedo: 1.006,27 EUR

Bruno de Zavala Gancedo: 689,66 EUR

María Astrid Gancedo Holmer: 442 136,41 EUR

Marco Gancedo Holmer: 442 135,64 EUR

LOS PRUNOS DEL SETO, S.L.: 6 898,14 EUR

MANUEL GANCEDO, S.A.: 5 340 911,85 EUR

EVEDAM INMUEBLES, S.L.: 620 238,46 EUR

GANCEDO Y GONZÁLEZ, S.L.: 138 671,57 EUR og

Et beløb i erstatning for ikke-økonomisk skade på 7 570 098,78 EUR eller et beløb, som Retten måtte finde passende, delt pro rata mellem sagsøgerne i det samme forhold som ved delingen af beløbet til erstatning af økonomisk skade.

Det udestående beløb forhøjes med morarenter regnet fra afsigelsen af den pågældende dom indtil fuld betaling af det udestående beløb, til den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer, forhøjet med 2%.

SRB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Søgsmålsgrundene og de væsentligste argumenter er de samme som dem, der er gjort gældende i sag T-659/17, Vallina Fonseca mod Den Fælles Afviklingsinstans (EUT 2017, C 424, s. 42).

____________