Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 16. maijā – Calvo Gutierrez u.c./VNV

(Lieta T-315/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Maria Graciela Calvo Gutierrez (Alcobendas, Spānija) un 21 cits prasītājs (pārstāvji: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías un A. Lois Perreau de Pinninck, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt Vienotās noregulējuma valdes ārpuslīgumisko atbildību un piespriest atlīdzināt kaitējumu, kas tās darbības un bezdarbības rezultātā prasītājiem esot nodarīts BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. subordinētajās obligācijās veikto ieguldījumu pilnīga zuduma rezultātā;

piespriest minētajai valdei izmaksāt prasītājiem atlīdzinājumu par materiālo un nemateriālo zaudējumu formā nodarīto kaitējumu šādā apmērā:

par materiālajiem zaudējumiem kopsummu EUR 7 570 098,78 apmērā (saistībā ar Banco Popular akciju atpirkšanu), kas šādi sadalīta proporcionāli katra prasītāja akciju turējumam:

María Graciela Calvo Gutiérrez: 8 836,67 EUR

Eric Gancedo Holmer: 35 257,42 EUR

María Graciela Calvo Gutiérrez un Eric Gancedo Holmer: 39 358,01 EUR

Carlos Eric Gancedo Calvo: 7 374,19 EUR

Gabriel Gancedo Calvo: 7 062,93 EUR

Jorge Gancedo Calvo: 8 545,24 EUR

Lucía Gancedo Calvo: 7 388,69 EUR

Manuel Gancedo Calvo: 9 472,17 EUR

José Gancedo Calvo: 7 389,45 EUR

Claudia Sáez de Montagut Gancedo: 763,66 EUR

Bosco Sáez de Montagut Gancedo: 2 879,18 EUR

Yago Sáez de Montagut Gancedo: 379,16 EUR

VICA58, S.L.: 265 763,84 EUR

Diana Luisa Gancedo Holmer: 175 499,04 EUR

Guillermo de Zavala Gancedo: 722,47 EUR

Alfredo de Zavala Gancedo: 718,65 EUR

Cosme de Zavala Gancedo: 1 006,27 EUR

Bruno de Zavala Gancedo: 689,66 EUR

María Astrid Gancedo Holmer: 442 136,41 EUR

Marco Gancedo Holmer: 442 135,64 EUR

LOS PRUNOS DEL SETO, S.L.: 6 898,14 EUR

MANUEL GANCEDO, S.A.: 5 340 911,85 EUR

EVEDAM INMUEBLES, S.L.: 620 238,46 EUR

GANCEDO Y GONZÁLEZ, S.L.: 138 671,57 EUR un

par nemateriālajiem zaudējumiem summu līdz EUR 7 570 098,78 apmēram vai kādu citu šīs Vispārējās tiesas par pienācīgu uzskatītu summu, to sadalot proporcionāli prasītāju starpā atbilstoši proporcijām, kādās ir sadalīta materiālo zaudējumu atlīdzinājuma summa;

noteikt, ka prasītajai summai ir pieskaitāmi attiecīgie kavējuma procenti par laiku no sprieduma pieņemšanas šajā lietā līdz pilnīgai prasītās summas samaksai, kuru apmērs ir nosakāms pēc galvenajām refinansēšanas darbībām noteiktās ECB likmes, kas palielināta par diviem procentpunktiem;

piespriest Vienotajai noregulējuma valdei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kuri ir izvirzīti lietā T-659/17 Vallina Fonseca/VNV (OV 2017, C 424, 42. lpp.).

____________