Language of document :

Иск, предявен на 3 юли 2018 г. — Holmer Dahl/ЕСП

(Дело T-405/18)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Helene Holmer Dahl (Мадрид, Испания) (представители: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías и A. Lois Perreau de Pinninck, адвокати)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви извъндоговорната отговорност на Единния съвет за преструктуриране и да го осъди да поправи претърпените от ищеца вреди, произтичащи от съвкупността от неговите действия и бездействия, които са лишили ищеца от притежаваните от него акции в BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,

за поправяне на претърпените имуществени и неимуществени вреди („дължимата сума“) да осъди ЕСП да заплати на ищеца:

обезщетение за имуществени вреди общо в размер на 160.558,41 EUR за обезценяването на акциите на Banco Popular и

обезщетение за неимуществени вреди в размер на 160.558,41 EUR или сумата, която Общият съд счете за подходяща.

−    да увеличи дължимата сума с компенсаторната лихва, считано от 7 юни 2017 г. до произнасянето на решението по настоящия иск,

−    да увеличи дължимата сума със съответните лихви за забава, считано от датата на произнасяне на решението по настоящия иск до пълното изплащане на дължимата сума по определения от ЕЦБ процент за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта,

да осъди Единния съвет за преструктуриране да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са подобни на изложените по дело T-659/17, Vallina Fonseca/Единен съвет за преструктуриране (ОВ C 424, 2017 г., стр. 42).

____________