Language of document :

Tužba podnesena 5. listopada 2018. – Aeris Invest protiv SRB-a

(predmet T-599/18)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnici: R. Vallina Hoset, P. Medina Sánchez, i A. Sellés Marco, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku od 14. rujna 2018.;

naloži Jedinstvenom sanacijskom odboru snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi protiv odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora (u daljnjem tekstu: SRB) od 14. rujna 2018. o ne provođenju ex post konačnog vrednovanja u okviru odluke SRB/EES/2017/08 od 7. lipnja 2017. o sanacijskom programu u pogledu društva Banco Popular Español, S.A. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka), tužitelj ističe dva tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 20. stavka 11. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 25, str. 90. i ispravak SL 2015., L 101, str. 62.). Ovaj tužbeni razlog podijeljen je na tri dijela.

Prvi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem je pobijanom odlukom odlučeno o mogućnosti otpisa potraživanja vjerovnika ili povećanja vrijednosti plaćenih naknada a da ex post konačno vrednovanje nije provedeno.

Drugi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem SRB nije provjerilo jesu li informacije na temelju kojih je vrednovanje provedeno u najvećoj mogućoj mjeri ažurirane i cjelovite kako bi se osiguralo priznavanje svih gubitaka nad imovinom subjekta.

Treći dio, koji se temelji na povredi sudske prakse Meroni jer je Komisija morala odobriti SRB-ovu odluku o tome da neće osigurati provođenje ex post konačnog vrednovanja.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na zlouporabi ovlasti kojom je zahvaćena pobijana odluka i na koju ukazuje skup objektivnih, relevantnih i podudarnih indicija. U tom pogledu tužitelj tvrdi da pobijana odluka nije u skladu s postupovnim odredbama iz navedenog članka 20. Uredbe (EU) br. 806/2014 i da je SRB-ov cilj bio donošenjem te odluke sakriti pravo stanje društva Banco Popular Español, S.A.

____________