Language of document :

2018 m. rugpjūčio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Del Valle Ruiz ir kt. / BPV

(Byla T-514/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Antonio Del Valle Ruiz (Meksikas, Meksika) ir 36 kiti ieškovai, atstovaujami QC P. Saini, baristerio J. Pobjoy ir solisitoriaus R. Boynton

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. birželio 19 d. BPV Apeliacinės komisijos galutinį sprendimą byloje 48/2017, kiek jame nurodoma, kad Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) turėjo teisę remtis (i) Reglamento Nr. 1049/20011 4 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta įtrauka; (ii) 4 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka; (iii) 4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka; ir (arba) (iv) 4 straipsnio 3 dalimi ir (arba) lygiavertėmis nuostatomis pagal 2017 m. vasario 9 d. BPV sprendimą SRB/ES/2017/01 dėl galimybės visuomenei susipažinti su BPV dokumentais), siekiant pateisinti ieškovų 2017 m. rugpjūčio 23 d. kartotinėje paraiškoje dėl Banco Popular Español pertvarkymo schemos patvirtinimo prašomų dokumentų neatskleidimą;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi šešiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad BPV Apeliacinė komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirtą įtrauką.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Apeliacinė komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Apeliacinė komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Apeliacinė komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečią įtrauką.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Apeliacinė komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalį.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Apeliacinė komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 11 straipsnį.

____________

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p.43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).