Language of document :

Tožba, vložena 2. januarja 2019 – Mutualidad de la Abogacía in drugi/ECB in SRB

(Zadeva T-11/19)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Mutualidad General de la Abogacía (Madrid, Španija) in 75 drugih tožečih strank (zastopniki: R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren in P. Hermida Paredes, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska centralna banka (ECB) in Enotni odbor za reševanje (SRB)

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

ugotovi nepogodbeno odgovornost ECB in SRB kot posledico neizpolnitev, ki so natančno navedene v tožbi, in toženima strankama naloži plačilo odškodnine tožečim strankam za utrpljeno škodo, ki je ocenjena v vrednosti premoženja delnic, ki v skladu z lastno „Oceno vrednosti 1“, ki jo je izvedel SRB znaša 2,0020217 EUR/delnico, in, podredno, naj se toženima institucijama naloži plačilo odškodnine v višini 0,8442 EUR/delnico.

znesek, ki se določi iz naslova odškodnine poveča za kompenzacijske obresti, izračunane v skladu z letno stopnjo inflacije, ki jo je EUROSTAT ugotovil v Španiji, od 6. junija 2017 do dneva razglasitve te sodbe, in za zamudne obresti (po stopnji, ki jo ECB določi za operacije glavnega refinanciranja, povečani za dve odstotni točki), od dneva razglasitve sodbe, s katero se ugotovi obveznost povrnitve škode, do dejanske povrnitve te škode.

Toženima institucijama naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo dva tožbena razloga.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na obstoj dejanj in opustitev Evropske centralne banke, ki so domnevno nezakonita ali malomarna. V zvezi s tem se navaja:

Kršitev načela legitimnega pričakovanja, ker naj bi ECB, kot institucija pristojna za postopek nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), pri delničarjih Banco Popular Español, S.A. vzbudila legitimna pričakovanja.

Kršitev obveznosti glede potrebne skrbnosti in dobrega upravljanja s strani ECB, ker ni sprejela ustreznih ukrepov zgodnjega posredovanja in/ali izterjave Banco Popular Español, s čimer je kršila Smernice o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje (člen 27(4) Direktive 2014/59).

Drugi tožbeni razlog se nanaša na obstoj dejanj Enotnega odbora za reševanje, ki so domnevno nezakonita ali malomarna. V zvezi s tem se navaja:

kršitev členov 7 in 13 Uredbe (EU) št. 806/2014 in člena 3(4) Direktive št. 2014/59, zaradi neusklajenega ravnanja SRB in ECB, ter zaradi neizvajanja načrta za reševanje Banco Popular Español.

kršitev obveznosti glede zaupnosti s strani SRB, in s tem povezana kršitev člena 339 PDEU in člena 88(1) Uredbe (EU) št. 806/2014.

Kršitev člena 20 Uredbe (EU) št. 806/2014, ker je SRB zavrnil predlog naj zaprosi za ovrednotenje Banco Popular Español, in s tem povezana kršitev obveznosti glede potrebne skrbnosti in dobrega upravljanja.

____________