Language of document :

Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Algebris (UK) in Anchorage Capital Group/SRB

(Zadeva T-2/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Algebris (UK) Ltd (London, Združeno kraljestvo) in Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Združene države) (zastopniki: T. Soames, odvetnik, R. East, Solicitor, N. Chesaites in D. Mackersie, Barristers)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje (SRB)

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo SRB, v skladu s katero dokončna vrednotenja Banco Popular Español S.A. niso bila zahtevana v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) št. 806/2014;1

SRB naloži plačilo stroškov postopka tožečih strank.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: odločba SRB o tem, da dokončna ex-post vrednotenja Banco Popular Español S.A. niso bila zahtevana v skladu s členom 20(11) Uredbe 806/2014, temelji na napačni uporabi prava, kar ni v skladu s členom 20(11) in/ali (12) te uredbe, ki zahteva dokončno ex-post vrednotenje v okoliščinah, v katerih sprejetje ukrepov za reševanje temelji na začasnem vrednotenju, ki ne ustreza zahtevam iz člena 20(1) in od (4) do (9) Uredbe 806/2014.

Drugi tožbeni razlog: SRB je storila očitne napake pri presoji pri uporabi člena 20(11) Uredbe 806/2014 v izpodbijani odločbi, ker je pri sprejetju izpodbijane odločbe napačno menila, da se v tem primeru ne zahtevajo dokončna ex-post vrednotenja.

Tretji tožbeni razlog: ker izpodbijana odločba pomeni odločbo SRB, da se za 1 EUR ne poveča vrednost plačila Banco Santander, S.A., gre za napačno uporabo prava in/ali očitno napako pri presoji, kar je v nasprotju s členom 20(11) in (12) Uredbe 806/2014.

Četrti tožbeni razlog: SRB ni izpolnila obveznosti obrazložitve izpodbijane odločbe, kar ni v skladu s členom 296 PDEU.

____________

1 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 225, str. 1).