Language of document :

Acțiune introdusă la 18 iulie 2019 – Del Valle Ruiz și alții/Junta Única de Resolución

(Cauza T-512/19)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamanți: Antonio Del Valle Ruiz (Ciudad de Mexico, Mexic) și alți 36 reclamanți (reprezentanți: P. Rubio Escobar și B. Fernández García, avocați)

Pârât: Comitetul Unic de Rezoluție

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (SRB/CM01/ARES (2018) 3664981) a Comitetului Unic de Rezoluție din 20 mai 2019 de a nu se efectua evaluarea definitivă prevăzută la articolul 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 806/2014 în cadrul schemei de rezoluție privind Banco Popular și în consecință, de a dispune realizarea de către Comitetul Unic de Rezoluție a raportului de evaluare definitiv în conformitate cu legislația aplicabilă;

de asemenea, în conformitate cu dispozițiile articolelor 133 și 134 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, obligarea la plata cheltuielilor de judecată a pârâtului, precum și a intervenienților în susținerea în tot sau în parte a concluziilor acestuia.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă cinci motive.

Primul motiv, întemeiat pe lipsa sau pe insuficiența motivării actului și, prin urmare, pe încălcarea articolelor 41 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”).

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) ) 806/20141 , în măsura în care pârâta afirmă că nu se va realiza raportul de evaluare definitiv al Banco Popular reglementat în dispoziția respectivă.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei administrări, consacrat la articolul 41 din carta, în măsura în care Comitetul Unic de Rezoluție s-a abătut de la opinia unui expert independent cu privire la necesitatea de a realiza raportul de evaluare definitiv, și nu și-a întemeiat decizia pe nicio argumentație științifică sau economică.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la o cale de atac efectivă și a dreptului la apărare, și, în consecință, pe încălcarea articolului 2 TFUE, a articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a articolului 24 din Constituția Spaniei.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea considerentului (24) al Regulamentului (UE) 806/2014 și al jurisprudenței „Meroni”, în măsura în care, pe de o parte, pârâtului nu i s-a delegat competența de a decide el însuși în legătură cu elaborarea raportului de evaluare definitiv și, pe de altă parte și în orice caz, o decizie precum decizia atacată în cadrul prezentei acțiuni trebuie să fie supravegheată de Comisia Europeană.

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție (JO 2014, L 225, p. 1).