Language of document : ECLI:EU:C:2017:749

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI

CAMEREI A DOUA A CURȚII

4 octombrie 2017(*)

„Radiere”

În cauza C‑627/15,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Judecătoria Câmpulung (România), prin decizia din 22 octombrie 2015, primită de Curte la 23 noiembrie 2015, în procedura

Dumitru Gavrilescu,

Liana Gavrilescu

împotriva

SC Banca Transilvania SA, fostă SC Volksbank România SA,

SC Volksbank România SA – Sucursala Câmpulung,

PREȘEDINTELE

CAMEREI A DOUA A CURȚII,

după ascultarea avocatului general, domnul N. Wahl,

dă prezenta

Ordonanță

1        Prin scrisoarea din 14 septembrie 2017, primită la grefa Curții la 26 septembrie 2017, Judecătoria Câmpulung (România) și‑a exprimat dorința de a‑și retrage cererea de decizie preliminară.

2        În aceste condiții, în temeiul articolului 100 din Regulamentul de procedură al Curții, este necesar să se dispună radierea prezentei cauze din registrul Curții.

3        Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța națională, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, președintele Camerei a doua a Curții dispune:

Radiază cauza C627/15 din registrul Curții.

Luxemburg, 4 octombrie 2017.

Grefier

 

      Președintele Camerei a doua

A. Calot Escobar

 

      M. Ilešič


* Limba de procedură: româna.