Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 2M-Locatel A/S kontra Skatteministeriet

(C-555/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Fellebbező: 2M-Locatel A/S

Ellenérdekű fél: Skatteministeriet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Közös Vámtarifa Kombinált Nómenklatúrájában, amely a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet1 I. mellékletének módosításáról szóló, 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelet2 1. mellékletét képezi,

i.    a 8528 vámtarifaszám alatti „---Videotuner” alszámos bontást,

ii.    a 8528 71 13 vámtarifaalszámot, valamint

iii.    a 8528 71 90 vámtarifaalszámot

úgy kell-e értelmezni, hogy a 8528 71 13 vámtarifaalszám termékmegnevezésének megfelelő olyan termék, amely alkalmas arra, hogy az internetes technológia segítségével közvetített egyenes, élő tévéadás televíziós jeleit fogadja, dekódolja és feldolgozza, azonban nem alkalmas arra, hogy az antennán, televíziókábelen vagy műholdon keresztül közvetített egyenes, élő tévéadás televíziós jeleit fogadja, dekódolja és feldolgozza, a 8528 71 13, a 8528 71 90 vagy valamely harmadik vámtarifaalszám alá sorolandó be?

____________

1 HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.

2 HL 2006. L 301., 1. o.