Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Suurbritannia) 3. oktoobril 2012 - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd versus Sanofi

(Kohtuasi C-443/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Kostja: Sanofi

Menetlusse astuja: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Eelotsuse küsimused

1.    Milliste kriteeriumide põhjal tuleb otsustada, kas "toodet [kaitseb] kehtiv aluspatent" määruse nr 469/2009/EÜ (edaspidi "määrus") artikli 3 punkti a tähenduses?

2.    Kas olukorras, kus kehtiv aluspatent kaitseb mitut toodet, on patendiomanikule iga kaitstud toote kohta tunnistuse väljaandmine vastuolus määrusega, eriti selle artikli 3 punktiga c?

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT 2009, L 152, lk 1).