A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2017. szeptember 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Milan Božičevič Ježovnik kontra Szlovén Köztársaság

(C-528/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: Milan Božičevič Ježovnik

Alperes: Szlovén Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A vámtartozás megfizetéséért azonos felelősséggel tartozik e a héa megfizetéséért (amennyiben utólag megállapítást nyer, hogy az adómentesség feltételei nem állnak fent) az az importőr (nyilatkozattevő), aki a behozatal időpontjában héamentességet (42. sz. vámeljárás keretében történő behozatalt) kérelmez, mivel az árut egy másik tagállamban kívánja értékesíteni?

Nemleges válasz esetén az importőr (nyilatkozattevő) felelőssége megegyezik e azon adóalany felelősségével, aki a héairányelv 138. cikke (1) bekezdésének értelmében adómentes áruk Közösségen belüli értékesítését végzi?

Ez utóbbi esetben az importőrrel (nyilatkozattevővel) kapcsolatos, a héarendszerrel való visszaélésre irányuló szubjektív elemet a héairányelv 138. cikke 1. bekezdésében meghatározott, az áruk Közösségen belüli értékesítésének esetétől eltérően kell e kezelni? Ennek az értékelésnek megengedőbbnek kell e lennie arra tekintettel, hogy a 42. sz. vámeljárás keretében a héa megfizetése alóli mentességet a vámhatóságnak előzetesen engedélyeznie kell; vagy szigorúbbnak kell e lennie, mivel harmadik országokból érkező árunak az Európai Unió piacára történő első belépéséhez kapcsolódó ügyletekről van szó?

____________