29. septembril 2008 esitatud hagi - AKKA/LAA versus komisjon

(Kohtuasi T-414/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) (Riia, Läti) (esindaja: M. Favart)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsuse seoses EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlusega (juhtum COMP/C2/38.698 - CISAC) artikkel 3; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub EÜ artikli 230 alusel tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsuse seoses EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlusega (juhtum COMP/C2/38.698 - CISAC) artikli 3, millega tunnistati, et EMÜ CISAC-i1 liikmed, sh hageja, osalesid kooskõlastatud tegevuses "kuna kooskõlastasid vastastikuse esindamise volituste andmise territoriaalsel põhimõttel nii, et litsentsi kohaldamisala on piiratud iga kollektiivse esindamise organisatsiooni liikme territooriumiga."

Peamised väited ja argumendid on sarnased või vastavad kohtuasjas T-413/08 esitatud väidetele ja argumentidele.

____________

1 - Viitab Autorite ja Heliloojate Ühingute Rahvusvahelisele Konföderatsioonile (CISAC).