Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hof van beroep te Brussel (Βέλγιο) στις 17 Απριλίου 2013 - Johan Deckmyn και Vrijheidsfonds VZW κατά Helena Vandersteen κ.λπ.

(Υπόθεση C-201/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hof van beroep te Brussel

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εφεσείοντες: Johan Deckmyn και Vrijheidsfonds VZW

Εφεσίβλητες: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH και WPG Uitgevers België

Προδικαστικά ερωτήματα

Είναι η έννοια "παρωδία" αυτοτελής έννοια του δικαίου της Ένωσης;

Αν ναι, πρέπει μια παρωδία να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις ή να έχει τα ακόλουθα γνωρίσματα:

-    να έχει δικό της πρωτότυπο χαρακτήρα (πρωτοτυπία)·

-    και μάλιστα κατά τέτοιον τρόπο ώστε η παρωδία εύλογα να μη μπορεί να αποδοθεί στον δημιουργό του πρωτότυπου έργου·

-    να έχει σκοπό να κάνει χιούμορ ή να σαρκάσει, ανεξαρτήτως του αν η κριτική, που ενδεχομένως ασκείται εν προκειμένω, αγγίζει το πρωτότυπο έργο ή κάτι άλλο ή κάποιον άλλον·

-    να αναφέρει την πηγή του παρωδούμενου έργου;

Πρέπει ένα έργο να πληροί και άλλες προϋποθέσεις ή να έχει και άλλα γνωρίσματα για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ως παρωδία;

____________