Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okrajno Sodišče Pliberk (Rakousko) dne 23. ledna 2017 – Čepelnik d.o.o. v. Michael Vavti

(Věc C-33/17)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Okrajno Sodišče Pliberk

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Čepelnik d.o.o.

Žalovaný: Michael Vavti

Předběžné otázky

Mají být článek 56 SFEU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vykládány v tom smyslu, že zakazují členským státům, aby domácímu objednateli ukládaly pozastavení plateb a zaplacení jistoty ve výši neuhrazených odměn za práci, pokud toto pozastavení plateb a tato jistota slouží pouze k pokrytí možné pokuty, která by mohla být následně uložena v samostatném řízení vedeném proti poskytovateli služby usazenému v jiném členském státě?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku:

a)    Mají být článek 56 SFEU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vykládány v tom smyslu, že zakazují členským státům, aby domácímu objednateli ukládaly pozastavení plateb a zaplacení jistoty ve výši neuhrazených odměn za práci, pokud poskytovatel služby usazený v jiném členském státě, kterému má být uložena pokuta, nemá žádný právní nástroj, jak zabránit uložení povinnosti složit jistotu, pokud odvolání podané domácím objednatelem proti uvedenému rozhodnutí nemá odkladný účinek?

b)    Mají být článek 56 SFEU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vykládány v tom smyslu, že zakazující členským státům, aby domácímu objednateli ukládaly pozastavení plateb a zaplacení jistoty ve výši neuhrazených odměn za práci pouze proto, že poskytovatel služby je usazen v jiném členském státě?

c)    Mají být článek 56 SFEU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vykládány v tom smyslu, že zakazují členským státům, aby domácímu objednateli ukládaly pozastavení plateb a zaplacení jistoty ve výši neuhrazených odměn, i když tyto odměny ještě nejsou splatné a jejich konečná výše nebyla ještě vzhledem k uplatněným vzájemným návrhům a právu na zádržné stanovena?

____________