Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 22. septembra 2017 – Y. Z. a i./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(vec C-557/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Y.Z., Z.Z. a Y.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 16 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny1 vykladať v tom zmysle, že bráni zrušeniu povolenia na pobyt udeleného v rámci zlúčenia rodiny, ak bolo získané uvedením klamlivých informácií, ale rodinný príslušník nevedel, že tieto informácie boli klamlivé?

2.    Má sa článok 9 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom2 vykladať v tom zmysle, že bráni zrušeniu právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom, ak bolo toto postavenie získané uvedením klamlivých informácií, ale osoba s dlhodobým pobytom nevedela, že tieto informácie boli klamlivé?

____________

1 Ú. v. ES L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224.

2 Ú. v. ES L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272.