12. juulil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(kohtuasi C-420/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: O. Beynet ja C. Hermes)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Prantsuse Vabariik ei ole Landes’i departemangus võtnud kõiki meetmeid Emberiza hortulana üldise kaitsesüsteemi loomiseks, siis on ta rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta artiklist 5 tulenevaid kohustusi,

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon leiab, et Prantsusmaa ei ole kunagi võtnud ühtseid ja koordineeritud meetmeid Emberiza hortulana üldise kaitsesüsteemi loomiseks ning on seega rikkunud direktiivist 2009/147/EÜ1 tulenevaid kohustusi.

____________

1 ELT L 20, 26.1.2010, lk 7.