Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2017. uputio Spetsializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv Ivana Gavanozova

(predmet C-324/17)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka glavnog postupka

Ivan Gavanozov

Prethodna pitanja

Jesu li nacionalno pravo i nacionalna sudska praksa usklađeni s člankom 14. Direktive 2014/41/EU o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima1 , ako se u skladu s njima materijalni razlozi za izdavanje Europskog istražnog naloga, kojeg je predmet provođenje pretrage stambenih i poslovnih prostorija kao i zapljena određenih stvari odnosno odobrenje za saslušanje svjedoka, ne mogu pobijati ni neposredno pravnim sredstvom protiv sudske odluke ni posebnom tužbom za naknadu štete?

Daje li članak 14. stavak 2. Direktive dotičnoj osobi na izravan način pravo na pobijanje sudske odluke o Europskom istražnom nalogu, iako nacionalno pravo ne predviđa takvu postupovnu mogućnost?

Je li osoba protiv koje je podignuta optužnica, uzimajući u obzir članak 14. stavak 2. u vezi s člankom 6. stavka 1. točke (a) i člankom 1. stavkom 4. Direktive, dotična osoba u smislu članka 14. stavka 4. Direktive, kada su mjere prikupljanja dokaza usmjerene protiv treće osobe?

Je li osoba koja živi u prostorijama ili se koristi prostorijama u kojima su provedene pretraga i zapljena, odnosno osoba koja se mora saslušati kao svjedok, dotična osoba u smislu članka 14. stavka 4. u vezi s stavkom 2. Direktive?

____________

1     SL 2014., L 130, str. 1.