A Bíróság (harmadik tanács) 2011. május 5-i ítélete (a Tartu ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Novo Nordisk AS kontra Ravimiamet

(C-249/09. sz. ügy)1

(Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek - 2001/83/EK irányelv - Reklám - Orvosi szaklap - A termék alkalmazási előírásában nem szereplő adatok)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Tartu ringkonnakohus

Az alapeljárás felei

Felperes: Novo Nordisk AS

Alperes: Ravimiamet

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Tartu Ringkonnakohus - Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311, 67. o.) 87. cikke (2) bekezdésének értelmezése - A gyógyszerek felírására jogosult személyeknek szóló orvosi szaklapban szereplő gyógyszerreklám - A termék alkalmazási előírásában szereplő állításokon kívüli állítások ilyen reklámokba való foglalásának lehetősége

Rendelkező rész

A 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 87. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja azon, orvosi szaklapokból vagy tudományos munkákból származó idézeteket is, amelyek a gyógyszer felírására vagy kiadására jogosult személyeknek szóló gyógyszerreklámban szerepelnek.

A 2004/27 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv 87. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az tiltja a gyógyszer felírására vagy kiadására jogosult személyeknek szóló gyógyszerreklámban olyan állítások közzétételét, amelyek ellentétesek az alkalmazási előírással, azonban nem írja elő, hogy az e reklámban szereplő valamennyi állítás megtalálható legyen az említett előírásban, vagy abból levezethető legyen. Egy ilyen reklám tartalmazhat olyan állításokat, amelyek kiegészítik az említett irányelv 11. cikkében említett adatokat, feltéve hogy ezen állítások:

-    összeegyeztethető módon megerősítik vagy pontosítják az említett adatokat, azok elferdítése nélkül; és

-    megfelelnek az ezen irányelv 87. cikkének (3) bekezdésében és 92. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett követelményeknek.

____________

1 - HL C 220., 2009.9.12.