2011 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tartu Ringkonnakohus (Estijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Novo Nordisk AS prieš Ravimiamet

(Byla C-249/09)1

(Žmonėms skirti vaistai - Direktyva 2001/83/EB - Reklama - Medicinos žurnalas - Produkto savybių santraukoje nepateikta informacija)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tartu Ringkonnakohus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Novo Nordisk AS

Atsakovė: Ravimiamet

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tartu Ringkonnakohus - 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69) 87 straipsnio 2 pastraipos aiškinimas - Medicinos žurnale esanti vaistų reklama, skirta asmenims, turintiems teisę skirti vaistus -Galimybė įtraukti į tokią reklamą informaciją, neapsiribojančią produkto savybių santraukoje esančiais teiginiais, arba tokios galimybės nebuvimas.

Rezoliucinė dalis

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB, 87 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad ji taikoma ir iš medicinos žurnalų ar mokslo darbų paimtoms citatoms, kurios pateikiamos vaisto reklamoje, skirtoje asmenims, turintiems teisę skirti ar tiekti vaistus.

Direktyvos 2001/83, iš dalies pakeistos Direktyva 2004/27, 87 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad ja draudžiama asmenims, turintiems teisę vaistą skirti ar jį tiekti, skirtoje tokio vaisto reklamoje vartoti produkto savybių santraukai prieštaraujančius teiginius, tačiau nereikalaujama, kad visi vaisto reklamoje vartojami teiginiai būtų tokioje santraukoje arba galėtų būti iš jos kildinami. Tokioje reklamoje gali būti vartojami teiginiai, papildantys minėtos direktyvos 11 straipsnyje nurodytą informaciją, jeigu jie:

suderinamai patvirtina ar patikslina tokią informaciją ir jos neiškraipo, ir

atitinka minėtos direktyvos 87 straipsnio 3 dalyje bei 92 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus.

____________

1 - OL C 220, 2009 9 12.