Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta' Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tartu Ringkonnakohus - ir-Repubblika tal-Estonja) - Novo Nordisk AS vs Ravimiamet

(Kawża C-249/09) 1

(Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem - Direttiva 2001/83/KE - Reklamar - Ġurnal mediku - Informazzjoni li ma hijiex inkluża fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott)

Lingwa tal-kawża: l-Estonjan

Qorti tar-rinviju

Tartu Ringkonnakohus

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Novo Nordisk AS

Konvenut: Ravimiamet

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari - Tartu Ringkonnakohus - Interpretazzjoni tal-Artikolu 87(2) tad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta' Novembru 2001, dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 69) - Reklamar għal prodotti mediċinali li jidher f'ġurnal mediku intiż għall-persuni awtorizzati jippreskrivu prodotti mediċinali - Possibbiltà jew impossibbiltà li f'tali reklamar tiġi inkluża informazzjoni li ma tkunx limitata għal dik li tinsab fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

Dispożittiv

L-Artikolu 87(2) tad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta' Novembru 2001, dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, kif emendata bid-Direttiva 2004/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-31 ta' Marzu 2004, għandu jiġi interpretat fis-sens li jkopri wkoll il-kwotazzjonijiet meħuda minn ġurnali mediċi jew minn xogħlijiet xjentifiċi u li jiġu inklużi f'reklamar għal prodott mediċinali intiż għall-persuni awtorizzati jippreskrivu jew jipprovdu prodotti mediċinali.

L-Artikolu 87(2) tad-Direttiva 2001/83, kif emendata bid-Direttiva 2004/27, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprojbixxi l-pubblikazzjoni, f'reklamar għal prodott mediċinali indirizzat lill-persuni awtorizzati jippreskrivuh jew jipprovduh, ta' affermazzjonijiet li jmorru kontra s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, iżda ma jeżiġix li l-affermazzjonijiet kollha li jkunu jinsabu f'dan ir-reklamar għandhom ikunu jinsabu wkoll fl-imsemmi sommarju jew għandhom ikunu jistgħu jiġu dedotti minnu. Tali reklamar jista' jinkludi affermazzjonijiet li jikkompletaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11 tad-direttiva msemmija bil-kundizzjoni li dawn l-affermazzjonijiet:

jikkonfermaw jew jippreċiżaw, f'sens kompatibbli, l-imsemmija informazzjoni mingħajr ma jiżnaturawha, u

ikunu konformi mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 87(3) u 92(2) u (3) ta' din id-direttiva.

____________

1 - ĠU C 220, 12.09.2009.