2011. április 24-én benyújtott kereset - ZZ kontra EBB

(F-52/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (Strassen, Luxembourg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészről annak a levélnek a megsemmisítése, amelyben az EBB elnöke - a felperes által zaklatás miatt benyújtott panasz elutasítására vonatkozóan a vizsgálóbizottság által hozott határozatát követően - kijelentette, hogy nincs szükség semmilyen intézkedésre, továbbá a zaklatásra irányuló vizsgálattal kapcsolatos más határozatok megsemmisítése. Másrészről pedig annak megállapítása, hogy a felperes zaklatás áldozata.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. szeptember 1-jei levelet abban a részében, amelyben az EBB elnöke - azon túlmenően, hogy nem fogadott el semmilyen rendelkezést azzal a zaklatással kapcsolatban, amelynek a felperes évek óta áldozata - úgy vélte, hogy felülvizsgálhatja a vizsgálóbizottság indokolásának érdemi részét;

semmisítse meg a vizsgálóbizottság által 2010. június 30-án elfogadott jelentést és következtetéseket, amennyiben az nem folytatott semmilyen vizsgálatot a fellebbviteli bizottságnak és tagjainak magatartására vonatkozóan, semmisítse meg azokat a zaklatás meghatározására vonatkozó, és végül azon részében, amelyben elutasította a fellebbezést, eljárását csupán néhány személy magatartásának vizsgálatára korlátozta és önkényesen zárt ki néhány bejelentett tényt a vizsgálat alól;

semmisítse meg azokat a leveleket, amelyekben - a személyzeti szabályzat 41. cikke szerinti eljárás keretében 2010. november 17-én és 2010. november 30-án - az EBB elnöke nem járult hozzá, hogy a felperes saját magát képviselhesse, míg a Bankot később egyik saját alkalmazottja képviselte;

semmisítse meg a 2011. április 14-i üzenetet, amelyben a személyzeti igazgató megtagadott minden kártérítést;

semmisítsen meg minden ehhez kapcsolódó, ebből következő, illetve feltételezett - köztük mindenesetre a bizottság által a zaklatás vonatkozásában alkalmazott - intézkedést;

állapítsa meg, hogy a felperes zaklatás áldozata;

kötelezze az EBB-t, hogy tartózkodjon a felperes zaklatásától és térítse meg az ebből eredő, a személyét ért károkat, vagyoni és nem vagyoni kárait, valamint fizesse meg a jogvitával összefüggésben felmerült költségeket, kamatokat és értékelje újból az elismert összegeket.

____________