Tožba, vložena 24. aprila 2011 - ZZ proti Evropski investicijski banki

(Zadeva F-52/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Na eni strani razglasitev ničnosti dopisa, s katerim je predsednik EIB ugotovil, da se na podlagi sklepa preiskovalnega odbora zavrne pritožba tožeče stranke zaradi mobbinga; da naj ne bi bilo potreben noben ukrep, kot je razglasitev ničnosti drugih odločb v zvezi s preiskavo mobbinga, ter na drugi strani ugotovitev, da je bila tožeča stranka žrtev mobbinga.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti dopisa z dne 1.9.2010 v delu, v katerem je predsednik EIB, - ki ni sprejel nobenega ukrepa zoper mobbing, katerega žrtev je tožeča stranka že več let - ugotovil, da lahko natančno preveri bistvo utemeljitve preiskovalnega odbora;

razveljavitev poročila in sklepov preiskovalnega odbora, sprejetih 30. junija 2010, ki ne vsebuje preiskave ravnanja odbora za pritožbe in njegovih članov, v delu, v katerem je opredeljen mobbing in nazadnje v delu, v katerem je bila zavrnjena pritožba, in v katerem je svojo pobudo omejil zgolj na preizkus delovanja nekaterih oseb, preizkus nekaterih navedenih dejstev pa arbitrarno izključil;

razveljavitev dopisov z dne 17.12.2010 in 30.11.2010, v katerih predsednik EIB, v okviru postopka na podlagi prejšnjega člena 41 Kadrovskih predpisov EIB, tožeči stranki ni priznal pravice, da se zastopa sama, medtem ko je EIB zastopal njen uslužbenec;

razglasitev ničnosti sporočila z dne 14.04.2011, s katerim je direktor kadrovske službe zavrnil vsakršno nadomestilo škode;

razglasitev ničnosti vseh povezanih, iz njega izhajajočih in predpostavljenih dejanj, med katerimi so zagotovo tisti, ki jih je uporabil odbor za mobbing;

ugotovitev obstoja mobbinga, ki se je izvajal zoper tožečo stranko;

EIB naj se naloži, da prekine mobbing, ki se izvaja zoper tožečo stranko, da zagotovi nadomestilo za nastalo telesno, nepremoženjsko ter premoženjsko škodo, kakor tudi nadomestilo stroškov, nastalih zaradi spora, skupaj z obrestmi in revalorizacijo zneska priznane terjatve.

____________