Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.5.2011

AQ v. komissio

(Asia F-66/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointikertomus - Vuoden 2009 arviointikierros - Arvioijan palkkaluokka, joka on alhaisempi kuin viranhaltijan - Työsuorituksen arviointi osalta viitekautta - Viranhaltijan tavoitteita ei ole vahvistettu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AQ (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Massaux)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Ajanjaksoa 1.1.-31.12.2008 koskevan arviointikertomuksen kumoamisvaatimus siltä osin kuin siinä luokitellaan kantaja suoritustasolle III ja hänelle annetaan 2 ylennyspistettä.

Tuomiolauselma

AQ:n arviointikertomus, joka koskee vuoden 2009 arviointi- ja ylennyskierrosta, sekä päätös, jolla AQ:lle annetaan kaksi ylennyspistettä samalta arviointikaudelta, kumotaan.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan AQ:lle 2 000 euroa.

Kanteeseen sisältyvät muut vaatimukset hylätään.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 288, 23.10.2010, s. 74.