Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 30. junija 2011 - Van Asbroeck proti Komisiji

(Zadeva F-88/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Odločba o razvrstitvi v vmesni naziv - Zahteva za ponovni preizkus - Novo bistveno dejstvo - Neobstoj - Očitno nedopustna tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva G. Berscheid in D. Martin, zastopnika, nato J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predlogov tožeče stranke, da se Odločbo Komisije z dne 22. oktobra 2008 o uvedbi izravnalnega nadomestila za uradnike, pri katerih je prišlo do spremembe kategorije pred 1. majem 2004, razglasi za delno nično, da se jo z učinkom za nazaj s 1. majem 2004 prerazporedi v naziv D*4/8 in da se ji pri njeni karieri upošteva napredovanja, vsakoletne prilagoditve in povišanja v stopnji, ki jih je dosegla od takrat.

Izrek

1.    Tožba se zavrne kot očitno nedopustna.

2.    M. Van Asbroeck nosi stroške postopka.

____________

1 - UL C 317, 20.11.10, str. 50.