Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 27. septembra rīkojums - Dittert/Komisija

(lieta F-82/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2006. gada paaugstināšana amatā -Jaunā karjeras struktūra - Karjeras paplašināšana, ieviešot jaunas pakāpes, kurām agrākajos Civildienesta noteikumos nav ekvivalentu - Civildienesta noteikumu 45. panta, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma, kā arī no 2005. gada piemērojamo VĪN piemērošana - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Lēmumu par paaugstināšanu amatā atpakaļejošs spēks attiecībā uz datumu pirms 2004. gada 1. maija - Pārejas pasākumi - Acīmredzami noraidāma prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniel Dittert (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un K. Herrmann)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - sākotnēji M. Arpio Santacruz un I. Šulce, pēc tam M. Bauer, J. Monteiro un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2007. gada 23. aprīļa lēmumu paaugstināt prasītāju AD 9, nevis AD 10 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Dittert un Eiropas Komisija katrs sedz savus tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome, kas ir persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 235, 06.10.2007., 32. lpp.