Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. septembra rīkojums - Prieto/Parlaments

(lieta F-42/07)1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Iekšējs konkurss, kurš izsludināts pirms 2004. gada 1. maija - Pagaidu darbinieks, kurš ir iekļauts piemēroto kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija - Klasificēšana pakāpē - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 13. panta 1. punkts - Sekretariāta piemaksa -Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji - acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonio Prieto (Bousval, Beļģija) (pārstāvis - É. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - sākotnēji C. Burgos un K. Zejdová, pēc tam K. Zejdová un N. B. Rasmussen)

Priekšmets

Prasība atcelt 2006. gada 9. jūnija lēmumu, ar ko prasītājs, tobrīd pagaidu darbinieks AST 3 pakāpē un iekšējā konkursa C/348 amatam karjeras grupā C 5-4 veiksmīgais kandidāts, ir iecelts amatā par pārbaudāmo ierēdni, klasificējot viņu AST 2 pakāpē, 3. līmenī

Rezolutīvā daļa:

Prieto prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 140, 23.06.2007., 47. lpp.