Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 septembrie 2011 - Prieto/Parlamentul European

(Cauza F-42/07)1

[Funcție publică - Funcționari - Numire - Concurs intern publicat înainte de 1 mai 2004 - Agent temporar înscris pe lista candidaților eligibili înainte de 1 mai 2006 - Încadrare în grad - Articolul 5 alineatul (4) și articolul 13 alineatul (1) din anexa XIII la statut - Indemnizație de secretariat - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: inițial C. Burgos și K. Zejdová, ulterior K. Zejdová și N. B. Rasmussen, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei din 9 iunie 2006 de numire a reclamantului, care era la momentul respectiv agent temporar cu gradul AST 3 și care a reușit la concursul intern C/348 pentru cariera C5-4, ca funcționar aflat în perioada de probă cu încadrarea în gradul AST 2, treapta 3

Dispozitivul

Respinge acțiunea formulată de domnul Prieto.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 140, 23.6.2007, p. 47.