A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 26-i ítélete - Pino kontra Bizottság

(F-31/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése - 2004. május 1-je előtt közzétett besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsgák - 2006. május 1-je előtt tartaléklistára vett pályázók - Besorolási osztályba való besorolás - Egynél alacsonyabb szorzótényező alkalmazása - Előmeneteli pontok elvesztése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marco Pino (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben M. Arpio Santacruz és M. Simm később M. Bauer, J. Monteiro és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának - amely a B besorolási osztályba tartozó felperest, aki sikeresen teljesítette valamely besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsgát, tanácsosi állásba nevezi ki - megsemmisítése annyiban, amennyiben a felperes besorolását a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének alkalmazásával állapítja meg, a felperes díjazására szorzótényező alkalmazását tartja fenn, és előmeneteli pontjait lenullázza.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

A beavatkozóként fellépő Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 131., 2006.6.3., 50. o.