Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 26. septembra 2011 - Pino proti Komisiji

(Zadeva F-31/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Člen 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Notranji natečaj za prehod iz kategorije, objavljen pred 1. majem 2004 - Kandidat, vpisan na rezervni seznam pred 1. majem 2006 - Razvrstitev v naziv - Uporaba množitelja, manjšega od 1 - Izguba napredovalnih točk)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Marco Pino (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J. - N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Arpio Santacruz in M. Simm, nato M. Bauer, J. Monteiro in K. Zieleśkiewicz, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila tožeča stranka, uradnik kategorije B in uspešen kandidat notranjega natečaja za prehod iz kategorije, imenovana na administratorsko mesto, ker je z njo določena razvrstitev tožeče stranke ob uporabi Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, se ohranja uporaba množitelja za njeno plačo in ker je bila vsota njenih napredovalnih točk ponastavljena na nič.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Vsaka od strank nosi svoje stroške.

3.    Svet Evropske unije, intervenientka, nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 131, 3.6.2006, str. 50.