Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 26 september 2011 - Pino mot kommissionen

(Mål F-31/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som offentliggjorts före den 1 maj 2004 - Sökande som upptagits på förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 - Inplacering i lönegrad - Tillämpning av en multiplikationsfaktor understigande 1 - Förlust av befordringspoäng)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marco Pino (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Arpio Santacruz och M. Simm, därefter M. Bauer, J. Monteiro och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut i vilka sökandena, som är tjänstemän i kategori B och klarat ett uttagningsprov om övergång till annan tjänstekategori, tillsatts som handläggare, i den del som det, med tillämpning av bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna, har bestämts att en multiplikationsfaktor ska tillämpas på sökandenas löner och att deras befordringspoäng ska nedsättas till noll.

Domslut

Talan ogillas.

    Vardera parten ska bärs sina rättegångskostnader.

    Europeiska unionens råd, som har intervenerat, ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 131, 3/6/06, s. 50.