A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 26-i ítélete - Abad-Villanueva és társai kontra Bizottság

(F-23/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése - 2004. május 1-je előtt közzétett besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsgák - 2006. május 1-je előtt tartaléklistára vett pályázók - Besorolási osztályba való besorolás - Szorzótényező megtartása - Előmeneteli pontok elvesztése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Roberto Abad-Villanueva és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben T. Bontinck és J. Feld ügyvédek, később T. Bontinck és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben M. Arpio Santacruz és M. Simm később M. Bauer, J. Monteiro és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felpereseket besorolásiosztály-váltásukról értesítő határozatok megsemmisítése annyiban, amennyiben e határozatok alacsonyabb besorolási osztályba sorolták be őket, mint amely a személyzeti szabályzat rendelkezéseiből következett volna, fenntartva a felperesek szorzótényezőjét és törölve előléptetési pontjaikat.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

A beavatkozóként fellépő Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 108., 2006.5.6., 32. o.