Acțiune introdusă la 3 iulie 2011 - ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-65/11)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: O. Mader, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului European prin care reclamantului i-au fost acordate doar două puncte de merit pentru exercițiul de promovare 2004, când a fost detașat la Curtea Europeană de Conturi

Concluzii

Reclamantul solicită:

Anularea deciziei pârâtului din 19 iulie 2010 prin care reclamantului nu i s-a acordat un al treilea punct de merit la evaluarea pentru anul 2004 și anularea deciziei pârâtului din 28 aprilie 2011 prin care a fost respinsă contestația formulată de reclamant împotriva deciziei din 19 iulie 2010;

obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri către reclamant pentru daunele morale suferite într-un cuantum lăsat la aprecierea Tribunalului;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________