Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. února 2011 - Barbin v. Parlament

(Věc F-68/09)

"Veřejná služba - Úředníci - Povyšovací řízení za rok 2006 - Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně - Zvážení srovnatelných zásluh - Zásada rovného zacházení - Rodičovská dovolená na polovinu pracovní doby"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Florence Barbin (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně A. Lukošiūtė a C. Burgos, zmocněnci, poté J. F. de Wachter, R. Ignătescu a K. Zejdová, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým rozhodl nepovýšit žalobkyni do třídy AD 12 v rámci povyšování za rok 2006.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá

Florence Barbin ponese veškeré náklady řízení

____________

1 - Úř. věst. C 220, 12.9.2009, s. 43.