A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. április 13-i ítélete - Sukup kontra Bizottság

(F-73/09. sz. ügy)

(Közszolgálat - Díjazás és támogatások - Eltartott gyermek utáni támogatás - Iskoláztatási támogatás - Visszaható hatállyal történő megállapítás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Viktor Sukup (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala által hozott, a felperes részére eltartott gyermek utáni támogatás és iskoláztatási támogatás nyújtását megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Viktor Sukup viseli az összes költségét.

____________

1 - HL C 267., 2009.11.7., 84. o.