21. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-51/11)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid P. Giatagantzidis ja K. Kyriazi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus alustada uuesti avaliku konkursi EPSO/AD/77/06 menetlust ja kutsuda hageja selle konkursi esimeses faasis uuesti osalema.

Hageja nõuded

tühistada EPSO otsus alustada uuesti konkursimenetlust;

tühistada EPSO 11. märtsi 2011. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________