Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 15. marta spriedums - Strack/Eiropas Komisija

(lieta F-120/07) 

Civildienests - Ierēdņi - Ikgadējā atvaļinājuma dienu pārcelšana - Civildienesta noteikumu V pielikuma 4. pants - Iemesli, kas ir saistīti ar dienesta vajadzībām - Civildienesta noteikumu 73. pants - Direktīva 2003/88/EK - Tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - Slimības atvaļinājums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack (Ķelne, Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt vairākus Komisijas lēmumus par pieprasījumu pārcelt no 2004. uz 2005. gadu neizmantotās ikgadējā atvaļinājuma dienas, kas pārsniedz divpadsmit dienu slieksni. Piespriest Komisijai maksāt kompensāciju par 26,5 neizmantotajām un neapmaksātajām ikgadējā atvaļinājuma dienām un procentu maksājumu 2 % gadā.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2007. gada 15. marta lēmumu, ar kuru noraidīts Guido Strack lūgums pārcelt 2004. gada atvaļinājuma dienas;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Guido Strack tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 315, 22.12.2007., 50. lpp.