Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 - ZZ v. Komise

(Věc F-139/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO, že žalobce nebude zapsán na seznam osob, které uspěly u závěrečných zkoušek vzdělávání, jež je součástí osvědčovacího řízení, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit napadený akt;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila 10 000 eur jako náhradu škody;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________