Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 ноември 2012 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-41/06 RENV)

(Публична служба - Длъжностни лица - Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му - Инвалидност - Пенсиониране поради инвалидност - Състав на комисията по инвалидност - Редовност - Условия)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представители: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Връщане на делото след отмяна - Публична служба - От една страна, искане за отмяна на решението на Комисията да пенсионира жалбоподателя поради инвалидност и на редица други актове, свързани с това решение, и от друга страна, искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Европейската комисия по дела F-41/06, F-41/06 RENV и T-20/09 P.

____________

1 - ОВ C 131, 3.6.2006 г., стр. 54.