Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 5. decembra spriedums - Grazyte/Komisija

(lieta F-76/11) 

Civildienests - Atalgojums - Ekspatriācijas pabalsts - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais nosacījums - Desmit gadu references laikposms - Termiņa sākums - Termiņa beigas - Starptautiskā organizācijā pabeigto nodarbinātības laikposmu neņemšana vērā - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošana pēc analoģijas

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Diana Grazyte (Utena, Lietuva) (pārstāvis - R. Guarino, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis - D. Martin, pārstāvis, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts, vēlāk V. Joris, pārstāvis, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar ko noraidīts prasītājas lūgums piešķirt ekspatriācijas pabalstu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

D. Grazyte sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 319, 29.10.2011, 29. lpp.