Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.10.2012 - Psarras v. ENISA

(Asia F-118/10)

(Henkilöstö - Asemapaikkaan määrääminen - Asemapaikan siirto - Yksikön etu - Henkilökohtaisista syistä myönnetty virkavapaus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Aristidis Psarras (Heraklion, Kreikka) (edustajat: aluksi asianajajat É. Boigelot ja S. Woog, sitten asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (asiamies: E. Maurage, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Yhtäältä vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, jolla kantaja erotetaan viraston kirjanpitäjän virastaan ja nimitetään toinen henkilö tähän samaan virkaan. Toisaalta vaatimus siitä, että kantajalle on maksettava korvausta vahingosta, joka on aiheutunut riidanalaisista toimista ja kiusaamisesta, jonka kohteeksi kantaja väittää joutuneensa.

Tuomiolauselma

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston johtokunnan 7.2.2010 tekemä päätös, jolla Aristidis Psarras on erotettu välittömästi kirjanpitäjän virastaan ja X, joka on talousarviotoimihenkilö, on nimitetty kirjanpitäjän virkaan toistaiseksi, ja 1.3.2010 tehty päätös, jonka pääjohtaja on tämän seurauksena tehnyt ja joka koskee Aristidis Psarrasin siirtämistä uusiin tehtäviin, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Aristidis Psarrasin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 63, 26.2.2011, s. 34.