2012 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje AX prieš ECB

(Sujungtos bylos F-7/11 ir F-60/11)1

(Viešoji tarnyba – ECB darbuotojai – Drausminė procedūra – Tarnautojo suspendavimas nesumažinant jo bazinio atlyginimo – Sprendimo atšaukimas – Teisė į gynybą – Galimybė susipažinti su byla – Motyvavimas – Sprendimo motyvai – Nurodytas profesinių pareigų neatlikimas – Sunkus nusižengimas)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: AX, atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas P. Embley, E. Carlini ir advokato B. Wägenbaur (byloje F-7/11) ir P. Embley, M. López Torres ir advokato B. Wägenbaur (byloje F-60/11)

Dalykas

Viešoji tarnyba – Prašymas panaikinti atsakovo sprendimą suspenduoti ieškovą nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d. ir patirtos neturtinės žalos atlyginimas.Sprendimo rezoliucinė dalisAtmesti ieškinius sujungtose bylose F-7/11 ir F-60/11.AX padengia savo ir Europos Centrinio Banko patirtas bylinėjimosi išlaidas.