Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 11. decembra spriedums – Ntouvas/ECDC

(lieta F-107/11) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – 2010. gada novērtējums – Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Zviedrija) (pārstāvis E. Mylonas, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (pārstāvji R. Trott, D. Waelbroeck, advokāts)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrimRezolutīvā daļa:prasību noraidīt; I. Ntouvas sedz savus un atlīdzina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra tiesāšanās izdevumus.