Определение на Съда на публичната служба от 12 декември 2012 г. — Goddijn/Европол

(Дело F-106/12)

Език на производството: нидерландски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________