Prasība, kas celta 2012. gada 19. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-155/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Tymen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju konkursa EPSO/AD/215/11 rezerves sarakstā

Prasītāja prasījumi:

atcelt EPSO 2012. gada 19. septembra lēmumu;

vajadzības gadījumā atcelt EPSO 2012. gada 28. jūnija lēmumu;

pakārtoti, saņemt atlīdzinājumu par nodarīto kaitējumu;

jebkurā gadījumā piespriest [Komisijai] atlīdzināt visus prasītāja tiesāšanās izdevumus.